Hvem er vi

I samarbeid med SMB Norge har initiativtakerne Tony Pedersen og
Ove Jakobsen etablert interesseorganisasjonen Norsk Restaurantforening.

Hvem er vi

Samlet sett har vi flere hundre års erfaring i restaurantbransjen og vet hvor skoen trykker for de fleste. Under pandemien opplevde vi en kamplyst og et engasjement som vi aldri tidligere har sett i vår bransje, samtidig savnet vi en forening som jobber for oss, på våre premisser.

Vi har klokketro på at tiden er moden for en felles mobilisering og vi har erfart at de store interesseorganisasjonene har vanskeligheter med å sette seg inn behovene vi som mindre bedrifter har.

Vi må bedre levekårene for enkeltstående restauranter, gjennom å heve omdømmet til bransjen vår, slåss for bedre lønnsomhet, styrke rekrutteringen og mangfoldet. Dårlig likviditet og små marginer er ord som mange kjenner igjen. Stordriftsfordelene har blitt for store og enkeltstående serveringssteder har ikke muligheten til å forhandle frem like gode avtaler med leverandører som restaurantgruppene har. Vi trenger forandring og sammen kan vi kjempe for de endringene vi mener er nødvendig for at vi skal få gode levekår.

Småbedriftene sliter med en kostbar overregulering som stjeler fokuset fra produktet de leverer. Vi vil kjempe for at medlemmene våre skal kunne konsentrere seg om det de kan best. Alle ønsker seg mangfold i serveringsbransjen.

Små pionerer som kjemper for at nettopp deres konsept skal lykkes, skaper gode møtesteder og gode byer.

Norsk Restaurantforening  vil slåss for disse.

Formål:

Samlet sett har vi flere hundre års erfaring i restaurantbransjen og vet hvor skoen trykker for de fleste.

Advisory board

For at vi skal dekke hele landet har vi fått med oss en rekke anerkjente ressurspersoner!

Oslo

Tony Andre Pedersen

Tony driver Plah Restaurant i Oslo, sammen med Terje Ommundsen

Kontakt: tony@n-rf.no

Oslo

Ove Jakobsen

Ove driver Le Benjamin restaurant i Oslo, sammen med Magdalena Rosenblad.

Kontakt: ove@n-rf.no

Oslo

Lars-Jørgen Kroken

Lars-Jørgen driver Nektar vinbar i Oslo, sammen med Veslemøy Hvidsten.

 

Oslo

Jørund Henning Rytman

Jørund er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

 

Bergen

Christopher Haatuft

Christopher driver Lysverket restaurant i Bergen.

 

Vesterålen

Halvar Ellingsen

Halvar driver Kvitnes gård i Vesterålen.

 

Ålesund

Ronny Ødegaard Kolvik

Ronny driver Bro restaurant i Ålesund.